1. Hem
 2.  » 
 3. Nyheter
 4.  » Nytt program för full delaktighet antaget

Nytt program för full delaktighet antaget

nov 13, 2020 | Nyheter

Nu har Göteborgs Stad ett nytt program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, efter att kommunfullmäktige igår den 12 november enhälligt antog förslaget till reviderat program. Beslutet innebär att alla nämnder och styrelser i staden aktivt ska se till att följande mål uppnås:

Personer med funktionsnedsättning

 • kan leva ett självständigt liv på lika villkor som andra.
 • får information och kommunicerar med staden på lika villkor som andra.
 • kan utöva sina demokratiska rättigheter, är delaktiga och har inflytande på lika villkor som andra.
 • lever ett tryggt liv på lika villkor som andra.
 • har möjlighet att uppnå bästa möjliga hälsa på lika villkor som andra.
 • har möjlighet att nå utbildningsmålen på lika villkor som andra.
 • har arbete eller meningsfull sysselsättning.
 • har en fungerande bostad på lika villkor som andra.
 • kan förflytta sig i och använda alla stadens inne- och utemiljöer på lika villkor som andra.
 • kan utforma sin fritid på lika villkor som andra.

Vi vet att Göteborgs Stad idag är mycket långt ifrån att leva upp till dessa mål och att samhällsutvecklingen på många områden är på väg åt helt fel håll. Vi vet också att det tidigare programmet för full delaktighet var okänt i staden och inte följdes.

Det nya programmet utgår från funktionsrättskonventionen, som trädde i kraft i Sverige år 2009. En samlad funktionsrättsrörelse visar hur dåligt Sverige efterlever funktionsrättskonventionen. Det är tydligt att man säger sig vilja en sak på principiell nivå (jämlika levnadsvillkor och full delaktighet) men att man i den konkreta politiken fortsätter att fatta beslut som försämrar levnadsvillkoren och ökar utanförskapet för personer med funktionsnedsättning.

Funktionsrätt Göteborg förväntar sig nu att samtliga politiker i staden tar kommunfullmäktiges beslut på allvar och säkerställer att programmets mål och strategier tydligt finns med och konkretiseras i nämnders och styrelsers verksamhets- och handlingsplaner. Funktionsrätt Göteborg vill inte ha tomma ord utan tydligt kunna se att politiska beslut faktiskt leder till jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.