Om oss

Hos Funktionsrätt Göteborg jobbar olika föreningar tillsammans.

Vi representerar närmare 20 000 personer med funktionsnedsättning genom våra medlemsföreningar.

  1. Hem
  2.  » Om oss

Funktionsrätt Göteborg – funktionshinderföreningar i samverkan

Funktionsrätt Göteborg är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Genom ett femtiotal medlemsföreningar representerar vi cirka 20 000 personer med funktionsnedsättning i Göteborgsområdet.

Vår vision är ett samhälle där alla, oavsett funktionsvariationer, är fullt delaktiga och jämlika.

Verksamhet

Funktionsrätt Göteborgs verksamhet kan delas in i tre grenar: 

Påverka samhället

Vi påverkar, framför allt på lokal nivå, för att stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Vi bevakar att samhället följer sina skyldigheter, och påverkar i riktning mot ett icke-diskriminerande, tillgängligt och rättvist samhälle.

Vårt påverkansarbete grundar sig på bland annat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer om vad vi tycker och hur vi påverkar.

Stöd till medlemsföreningar

Hos Funktionsrätt Göteborg arbetar olika funktionshinderföreningar tillsammans. Vårt mål är att vara en naturlig knutpunkt för Göteborgs funktionsrättsrörelse.

Vi stöttar våra medlemsföreningar bland annat med administration, utbildningar och erfarenhetsutbyte.

Läs mer om våra medlemsföreningar.

Individstöd

Funktionsrätt Göteborgs Individstöd ger kostnadsfri rådgivning i frågor som rör funktionshinder. Målet med rådgivningen är att våra uppdragsgivare ska få det stöd från samhället som de behöver.

Läs mer om Funktionsrätt Göteborg – Individstöd.