Medlemsföreningar

Funktionsrätt Göteborg är en paraplyorganisation som samlar 49 funktionshinderföreningar i Göteborgsområdet.

Våra medlemsföreningar präglas av en stor mångfald, men har en gemensam nämnare i att de alla arbetar för personer med funktionsnedsättning i Göteborg.

Bli medlem

Medlemskap i Funktionsrätt Göteborg är öppet för ideella föreningar som arbetar för personer med funktionsnedsättning i Göteborgsområdet.

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet, och är för närvarande 400 kr per år.

Om ni är nyfikna på vad medlemskapet innebär eller har andra frågor – tveka inte att kontakta Funktionsrätt Göteborgs kansli så berättar vi mer!

Telefon: 031-24 03 03

Mejl:  info@funktionsrattgbg.se

Kriterier för att bli medlem

För att bli medlem i Funktionsrätt Göteborg krävs att er förening:

 • har en demokratisk uppbyggnad
 • arbetar för personer med funktionsnedsättning
 • har mål som stämmer överens med Funktionsrätt Göteborgs stadgar och intressepolitiska program
 • är representativ för den grupp av personer med funktionsnedsättning som den företräder
 • bygger på enskilda personers medlemskap och står öppen för alla som ansluter sig till Funktionsrätts definition av funktionshinder
 • är verksam i Göteborg

Medlemskap i Funktionsrätt Göteborg är också öppet för:

 • förbund som är medlem i Funktionsrätt Sverige, har individuella medlemmar i Göteborg men saknar lokal förening i staden
 • lokal eller regional förening för personer med funktionsnedsättning, vilken saknar riksförbund, eller vars riksförbund inte är medlem i Funktionsrätt Sverige, förutsatt att föreningen uppfyller medlemsvillkoren enligt ovan
Ansök om medlemskap

Årsmötet beslutar om medlemskap

Det är Funktionsrätt Göteborgs årsmöte som bestämmer om er ansökan om medlemskap ska godkännas.

Er ansökan måste vara Funktionsrätt Göteborg tillhanda senast två månader innan årsmötet för att vi ska hinna bereda den i tid.

På grund av covid-19 är Funktionsrätt Göteborgs årsmöte framflyttat till hösten 2020. Datum för årsmötet kommer att annonseras på vår hemsida i god tid!

Blankett för ansökan

Ansökan gör skriftligt på Funktionsrätt Göteborgs blankett.
Ladda ner blanketten här:
Blankett för ansökan om medlemskap i Funktionsrätt Göteborg

Till er ansökan måste ni bifoga:

 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Stadgar
 • Föreningens intressepolitiska program. Om ni inte har något sådant program, går det bra att bifoga föreningens verksamhetsplan i stället.

Skicka ansökan till:

Funktionsrätt Göteborg, Dalheimers hus
Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg

Kontakta Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar.

Afasiföreningen i Göteborg

Telefon: 031-12 17 06

Mejl: kansli@afasigbg.se

Webbplats: www.afasigbg.se

Anhörig Göteborg

Telefon: 0735-28 98 28

Mejl: info@anhoriggbg.se

Webbplats: www.anhoriggbg.se

Astma- och Allergiföreningen för familjer i Göteborg

Telefon: 031-20 73 23

Mejl: info@allergiforeningen.com

Webbplats:www.allergiforeningen.com

Astma- och Allergiföreningen i Göteborg

Telefon: 031-14 90 10

Mejl: astma-allergi.gbg@telia.com

Webbplats: www.astmaoallergiforbundet.se/goteborg

Attention Hisingen – Kungälv

Mejl: info@attention-hisingenkungalv.se

Webbplats: attention-hisingenkungalv.se

Autism- & Aspergerföreningen Distrikt Göteborg

Telefon: 073-822 30 03

Mejl: goteborg@autism.se

Webbplats: www.autism.se/goteborg

Bechterewreumatikernas intressegrupp, BERIG

Telefon: 031-12 20 23

Mejl: berig@tele2.se

Webbplats: www.berig.nu

Blodcancerföreningen i Västra Sverige

Mejl: vastsverige@blodcancerforbundet.se

Webbplats: www.blodcancerforbundet.se/vastsverige

Bröstcancerföreningen Johanna i Göteborg och Bohuslän, BCF Johanna

Telefon: 031-15 50 59

Mejl:bcf.johanna.gbg@telia.com

Webbplats: göteborg.bröstcancerförbundet.se

Celiakiföreningen i Göteborg med omnejd

Mejl: goteborg@celiaki.se

Webbplats: www.celiaki.se

DHR Göteborgsavdelningen

Telefon: 031-704 60 50

Mejl: goteborg@dhr.se

Webbplats: www.dhr.se/goteborg

Distriktsorganisationen för döva och hörselskadade barn samt barn med språkstörning i västra Sverige, DHB Västra

Mejl: info@dhbvastra.se

Webbplats: www.dhb.se/vastra

Dyslexiförbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter i Göteborg, FMLS

Telefon: 031-15 45 85

Mejl: dysgbg@gmail.com

Webbplats: www.dyslexi.org/foreningar

Epilepsiföreningen i Göteborg, EP

Telefon: 031-13 60 62

Mejl: epilepsigbg@gmail.com

Webbplats: epilepsigbg.com

Förbundet Blödarsjuka i Sverige, Västra regionföreningen, FBIS

Telefon: 070-675 01 86

Mejl: vastra@fbis.se

Webbplats: www.fbis.se

Föreningen Göteborg HjärtLung

Telefon: 031-775 00 20

Mejl: info@goteborg.hjart-lung.se

Webbplats: www.hjart-lung.se

Glaukomföreningen Väst

Telefon: 076-142 59 21

Mejl: vast@glaukomforbundet.se

Webbplats: www.glaukomforbundet.org.se/foreningar/vast/

Gyncancerföreningen Västra Götaland

Webbplats: www.gcfvg.se

Göteborgs Diabetsförening, GD

Telefon: 031-711 69 54

Mejl: goteborg@diabetes.se

Webbplats: www.diabetesgbg.se

Göteborgs Fibromyalgiförening

Telefon: 031-82 66 88

Mejl: goteborg@fibromyalgi.se

Hisingens Demensförening

Tel: 031-52 19 95

Mejl: hndemens@gmail.com

Webbplats: www.demensforbundet.se

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Göteborg med omnejd

Telefon: 031-24 32 34

Mejl: info@hjarnkraftgoteborg.se

Webbplats: www.hjarnkraftgoteborg.se

Hörselskadades Förening i Göteborg, HRF

Telefon: 031-711 89 16

Mejl: hf.goteborg@telia.com

Webbplats: www.hfgoteborg.com

ILCO Distriktförening i Göteborg

Telefon: 031-24 84 18

Mejl: vastragotaland@ilco.nu

Webbplats: www.ilco.nu

Intresseföreningen bipolär sjukdom, IBIS

Telefon: 031-774 12 00
Mejl: info@ibisgbg.se
Webbplats: www.ibisgbg.se

Intresseföreningen för Schizofreni, IFS

Telefon: 031-15 51 14
Mejl: info@ifsgoteborg.se
Webbplats: www.ifsgoteborg.se

Lokalföreningen för Hepatit C i Västra Götaland

Telefon: 0705-12 02 09
Mejl: info@hepatit-c.org
Webbplats: www.hepatit-c.org

 

Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet

Telefon: 031-12 10 03
Mejl: goteborg.magotarm@telia.com
Webbplats: www.magotarm.se/goteborg

Mun & Halscancerföreningen, M.H.C.F

Mejl: dan.g.rasmusson@gmail.com

Neuroförbundet Göteborg

Telefon: 031-711 38 04
Mejl: info.gbg@neuroforbundet.se
Webbplats: www.neuroforbundet.se/goteborg

Njurförbundet Västsverige

Telefon: 031-338 01 08
Mejl: vastsverige@njurforbundet.se
Webbplats: njvs.njurforbundet.se

Parkinsonföreningen i Västra Sverige

Telefon: 031-13 43 42
Mejl: gbg@parkinsonforbundet.se
Webbplats: www.parkinsonforbundet.se

Passalen

Telefon: 0730-98 70 76
Mejl: info@passalen.se
Webbplats: www.passalen.se

Personskadeförbundet, Göteborgs lokalförening, RTP

Telefon: 031-12 61 20
Mejl: goteborg@rtp.se
Webbplats: rtp.se/goteborg/

Primär Immunbrist Organisation Väst/Halland, PIO

Mejl: marthenesbak@hotmail.com
Webbplats: pio.nu/pio-vast-halland/

Psoriasisförbundet Storgöteborgs lokalavdelning, PSO

Telefon: 031-24 53 47
Mejl: goteborg@pso.se
Webbplats: www.psoriasisforbundet.se

Riksförbundet Cystisk Fibros region Väst, RfCF

Telefon: 073-370 39 66
Mejl: ulrica.sterky@gmail.com
Webbplats: www.cfvast.se

Primär Immunbrist Organisation Väst/Halland, PIO

Mejl: marthenesbak@hotmail.com
Webbplats: pio.nu/pio-vast-halland/

Psoriasisförbundet Storgöteborgs lokalavdelning, PSO

Telefon: 031-24 53 47
Mejl: goteborg@pso.se
Webbplats: www.psoriasisforbundet.se

Reumatikerdistriktet i Göteborg, RiG

Telefon: 031-24 93 00
Mejl: rig@telia.com
Webbplats: www.reumatikerforbundet.org/d/goteborg/

Riksföreningen för Myalgisk Encefalomyelitpatienter, RME Väst

Telefon: 031-16 10 60
Mejl: vast@rme.nu
Webbplats: www.rme.nu/lokala-foreningar/rme-goteborg

Rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU Göteborg med omnejd

Telefon: 031-338 99 50
Mejl: goteborg@rbu.se
Webbplats: goteborg.rbu.se

Stamningsföreningen i VG, Stamning

Telefon: 031-709 47 47
Mejl: d.lindstrand@swipnet.se
Webbplats: www.stamningvg.se

Stroke Västra Götaland, lokalföreningen i Göteborg med omnejd

Telefon: 031-775 98 70
Mejl: info@strokevg.se
Webbplats: www.strokeforbundet.org/gbg/

Stödkompisarna i Göteborg

Telefon: 031-330 76 80, 070-769 57 89
Mejl: stodkompisarna2018@gmail.com
Webbplats: stodkompisarna.se

Svenska Downföreningen Väst, SDF Väst

Mejl: vast@svenskadownforeningen.se
Webbplats: www.svenskadownforeningen.se

Synskadades Riksförbund Göteborg, SRF

Telefon: 031-727 22 38
Mejl: kansli@srfgoteborg.se
Webbplats: www.srf.nu/goteborg

Ångestsyndromsällskapet i Göteborg, ÅSS

Telefon: 031-13 70 91
Mejl: info@angestgoteborg.se
Webbplats: www.angestgoteborg.se