Välkommen på EU-valdebatt 30 maj!

Varmt välkommen på EU-valdebatt i Dalheimers hus den 30 maj klockan 18.00-20.00! Funktionsrätt Göteborg anordnar en paneldebatt inför EU-valet med kommunala politiker. Kvällen inleds med fika, mingel och en visstund av musikduon Vildrosbarn klockan 17.00-18.00. Det...

Funktionsrättspolitisk bevakning i mars

Nu börjar vi se vårtecken, och med det så får vi vårens kompletterande budget! Igår beslutade kommunfullmäktige om en kompletterande budget för mars, och i den hittar vi flera positiva nyheter. Socialnämnderna får i uppdrag att införa rutinen att stipendier och...

Rapport från FN-förhör i Genève

Den 11-12 mars förhördes Sveriges regering av FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kommittén ställde raka och kritiska frågor som regeringen hade svårt att svara på, och det blev snart uppenbart att kunskapen om konventionen är låg. På...

Start 3 april: Kurs i ekonomi för föreningar

Funktionsrätt Göteborg anordnar en kurs i ekonomi på tre tillfällen för våra medlemsföreningar. Kursen behandlar bland annat balans- och resultaträkning. Föreläsare är Lars Göran från Lagolas ekonomikonsulter. Kursen är kostnadsfri. Det finns 14 platser och det är...

Välkommen till Funktionsrätt Göteborgs årsmöte 2024!

Vi hälsar våra medlemsföreningar hjärtligt välkomna till Funktionsrätt Göteborgs årsmöte torsdagen den 25 april kl. 18.00-20.30. Årsmötet hålls i Hultbergsalen på plan 1 i Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12. Två veckor innan mötet skickas samtliga årsmöteshandlingar...

Rapport från representantskapsmöte 22 februari

Den 22 februari anordnades årets första representantskapsmöte! Mötet hölls i Aktivitetscenters lokaler i Dalheimers hus och 32 personer deltog, varav 19 var röstberättigade. Deltagarna fick gruppvis diskutera EU-frågor som påverkar funktionsrättsområdet i Göteborg. Vi...

Funktionsrätt Göteborg har tilldelats 2023 års Leva Lika-pris

  LaSSe Brukarstödcenter delar varje år ut Leva Lika-priset. Genom utmärkelsen vill de belysa goda exempel på det arbete som många verksamheter bedriver för att främja möjligheterna för att personer med funktionsnedsättning ska leva ett gott liv. Priset delades...