Ordförande har ordet: “Tillsammans blir vi starka”

I Funktionsrätt Göteborgs, FRG:s, stadgar står det att medlemsföreningarna arbetar tillsammans och lämnar varandra stöd. Vårt syfte är att ge personer med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället. Det gör vi främst genom att...

Funktionsrättspolitiskt arbete i november

Här kommer en rapport om några av de funktionshinderpolitiska frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar och agerar i för tillfället. Informationen på den här sidan finns även att läsa som PDF.  Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november På kommunfullmäktiges...

Här är vår nya ombudsman!

I höstas tillträdde Ida Hansson tjänsten som vikarierande ombudsman hos Funktionsrätt Göteborg. Men vem är hon egentligen? Vi intervjuade Ida så att ni kan lära känna henne lite bättre! Berätta om dig själv! Vem är du? Jag heter Ida Hansson och är en nyfiken och...

Representantskapsmötet 15 november

Den 15 november inträffade årets sista representantskapsmöte. Mötet hölls i FUB-huset och cirka 30 personer deltog. Inledningsvis hölls en inspirationsföreläsning om kompetenshöjning inom styrelsen av företaget Styrelsepost. Föreläsare var Erika Darljung, medlem i HRF...

Ordförande har ordet: “Vad gör vi om fem år?”

Naturen är fantastisk! Jag hoppas att alla får möjlighet att njuta en stund av höstens underbara färger.  Det märks att Göteborgs föreningsliv är aktivt, inte minst i föreningar som arbetar med funktionsrättsfrågor. Vårt viktiga arbete pågår ständigt och överallt. På...

Intervju med projektet Stoppa Funkofobin

Stoppa Funkofobin är ett nystartat projekt som tillsammans med flera ungdomsorganisationer inom funktionshinderrörelsen arbetar för att se en förändring i samhället för unga med funktionsnedsättning. Vi kontaktade projektet för att höra vad de kommer arbeta med under...

Funktionshinderdagen 2022: Nationell samling för delaktighet

Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet uppmärksammar den internationella funktionshinderdagen 2022 genom att bjuda in till en digital konferens: Nationell samling för delaktighet. Under två fullspäckade dagar delar de med sig av metoder och kunskap på...

Ordförande har ordet: “En spännande höst!”

Varmt välkomna Rickard, Marcus och Ida! Under september har vi fått tre nya engagerade medarbetare på vårt fina kansli. Det känns väldigt inspirerande och jag ser fram emot en spännande höst. Spännande på flera sätt. I skrivande stund vet vi inte vilka partier som...