1. Hem
  2.  » 
  3. Om oss
  4.  » Vad är funktionsrätt?

Vad är funktionsrätt?

I maj 2017 bytte Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) namn till Funktionsrätt Sverige och lanserade därmed det nya begreppet funktionsrätt. Den 1 januari 2018 bytte även vi namn, och gick från att heta HSO Göteborg till Funktionsrätt Göteborg.

Begreppet funktionsrätt syftar på rätten för en person med funktionsnedsättning till självbestämmande och full delaktighet.

Funktionsrätt kompletterar begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder, så som de definieras av Socialstyrelsen.

Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga hos en person.

Funktionshinder definieras som en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Begreppet funktionsvariation används i vissa sammanhang som en synonym till funktionsnedsättning. I andra sammanhang menas funktionsvariation som något som alla har. Vi på Funktionsrätt Göteborg ställer oss bakom den senare tolkningen av termen, det vill säga att alla människor har en funktionsvariation.

Läs mer om begreppen på Funktionsrätt Sveriges hemsida.