1. Hem
 2.  » 
 3. Om oss
 4.  » Vår organisation

Vår organisation

Funktionsrätt Göteborg är en samarbetsorganisation för 54 funktionshinderföreningar.

Vi är en fristående förening från Funktionsrätt Västra Götaland och Funktionsrätt Sverige.

Beslutande organ

Funktionsrätt Göteborgs beslutande organ är:

 • Årsmötet
 • Representantskapet
 • Styrelsen

Årsmöte

Årsmötet är Funktionsrätt Göteborgs högsta beslutande organ. Varje medlemsförening har en röst.

Årsmötet hålls varje år före april månads utgång.

Läs mer om årsmötet.

Representantskap

Representantskapet är mellan årsmötena Funktionsrätt Göteborgs högsta beslutande organ. Representantskapet består av ett ombud och en ersättare från varje medlemsförening.

Läs mer om representantskapet.

Styrelse

Styrelsen är verkställande och beredande organ till årsmötet och övriga möten med representantskapet. Styrelsen ansvarar inför årsmötet för Funktionsrätt Göteborgs verksamhet och ekonomi.

Kontaktuppgifter till Funktionsrätt Göteborgs styrelse.

Stadgar

Funktionsrätt Göteborgs stadgar är riktlinjer för hela vår verksamhet.

Enligt stadgarna ska Funktionsrätt Göteborg:

 • verka för att föreningarnas intressen i gemensamma och eller övergripande frågor tas tillvara i Göteborg,
 • underlätta och stödja medlemsföreningarnas arbete till exempel genom redovisnings-, utrednings-, kontakt-, utbildnings- och kommunikationsverksamhet,
 • främja samverkan på lokal nivå mellan medlemsföreningarna, stödja enskilda individer genom att driva t ex ett brukarstödcentrum,
 • stimulera debatten i frågor om funktionshinder samt
 • verka för att Funktionsrätt Göteborgs intressepolitiska program förverkligas i Göteborg.

Läs stadgarna i sin helhet: Funktionsrätt Göteborgs stadgar, reviderade vid årsmötet den 27 april 2023 (PDF)

Intressepolitiskt program

Funktionsrätt Göteborgs intressepolitiska program samlar våra ställningstaganden inom  åtta rättighetsområden. Det intressepolitiska programmet sätter ramarna för vårt påverkansarbete. Programmet revideras på Funktionsrätt Göteborgs årsmöte.

Funktionsrätt Göteborgs intressepolitiska program, reviderat 2017 (PDF)

Tillgänglighet

Funktionsrätt Göteborgs arrangemang ska vara tillgängliga för alla.

Den 15 juni 2017 antog styrelsen följande riktlinjer för tillgängliga möten: Funktionsrätt Göteborgs riktlinjer för tillgängliga möten

Vi välkomnar våra medlemsföreningar och andra organisationer att anta dessa eller liknande riktlinjer för sin egen verksamhet.