1. Hem
  2.  » 
  3. Medlemsnyheter
  4.  » Ordförande har ordet: “En tuff höst och vinter”

Ordförande har ordet: “En tuff höst och vinter”

sep 28, 2023 | Medlemsnyheter

Porträttbild på Ulla Adolfsson, Funktionsrätt Göteborgs ordförande, som ler mot kameran.

Snart är det oktober och fullt upp med föreningsarbete. Så ser det ut för många av oss som är engagerade i olika föreningar. Mycket att göra samtidigt som vi får mycket tillbaka.

Personligen tänker jag på möjligheten att påverka i stort och i smått, jag får dessutom massor av ny kunskap och fin kamratskap. Vad ger föreningslivet dig?

I Funktionsrätt Göteborg har arbetet satt i gång på allvar. Vi har börjat arbeta med en revidering av vårt intressepolitiska program och just det var huvudpunkten på höstens första representantskapsmöte. Det märktes tydligt att intresset för våra gemensamma frågor är stort. Du kan läsa mer om representantskapet här.

Det är många som varnar för en ekonomiskt tuff höst och vinter. Det gäller för de flesta av oss men kanske särskilt för de, som på grund av funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom, lever på aktivitets- eller sjukersättning. Ekonomin kan också ge konsekvenser för de av oss som är i behov av särskilt stöd eller vård.

Inom funktionsrättsrörelsen behöver vi vara uppmärksamma på de beslut som tas och som påverkar medlemmar i våra föreningar. Vi behöver larma och uppmärksamma på eventuellt negativa konsekvenser. Vi ska lika självklart lyfta beslut som på olika sätt gör samhället mer tillgängligt och ökar möjligheten till delaktighet och ett gott liv.

Funktionsrätt Göteborgs arbete syftar till att ge personer med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället (2§ Funktionsrätt Göteborgs stadgar).

Ulla Adolfsson
Ordförande