1. Hem
  2.  » 
  3. Medlemsnyheter
  4.  » Ordförande har ordet: “Stora frågor påverkar oss alla”

Ordförande har ordet: “Stora frågor påverkar oss alla”

mar 24, 2023 | Medlemsnyheter

Porträttbild på Ulla Adolfsson, Funktionsrätt Göteborgs ordförande, som ler mot kameran.

Under snart 40 år har jag varit engagerad i funktionsrättsrörelsen på olika sätt. På lokal nivå har det oftast handlat om att föreningarna har skapat aktiviteter för oss medlemmar, aktiviteter där vi kan träffa andra för att byta erfarenheter och stötta varandra. Det har också handlat om nära frågor som är viktiga för att få vardagen att fungera, exempelvis hur Göteborgs Stad organiserar skola, omsorg, färdtjänst och kompetensinsatser för personal i kommunens verksamheter. Allt det är viktigt för att få möjlighet till ett liv med full delaktighet och på lika villkor som andra.

På senare år har andra slags frågor blivit mer aktuella, frågor som påverkar alla. Frågor och utmaningar som för ett decennium sedan kändes ganska avlägsna för många av oss är nu verklighet. Pandemin var och är en sådan fråga, Rysslands invasion av Ukraina är en sådan fråga och klimathotet är en sådan utmaning. 

Alla världsomfattande frågor och utmaningar berör också oss inom funktionsrättsrörelsen. Vi vet att under kriser och katastrofer drabbas personer med funktionsnedsättningar och sjukdomar särskilt hårt och vi kan känna oro över att de resurser som finns inte ska räcka till. 

Vi behöver tänka nytt om hur vi ska hantera och bevaka en värld som förändras allt snabbare. Det är lätt att känna sig bedrövad men vi får hjälpas åt att samla kraft till vårt fortsatta arbete. Vi behöver anpassa vårt arbetssätt, det lyckades vi bra med under pandemin. Mycket av det som gjordes då är redan självklarheter i vårt dagliga arbete. 

Vi behöver bevaka och uppmärksamma staden på när invånare med funktionsnedsättning drabbas och på vilket sätt. Vi behöver bevaka och påpeka hur de beslut som fattas i stadens alla nämnder påverkar invånare med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom. 

Och viktigare än någonsin är kanske att vi i våra föreningar fortsätter att erbjuda möjlighet att träffa andra, stöttar varandra och att fortsätta arbetet med de nära frågorna.

Ulla Adolfsson
Ordförande
Funktionsrätt Göteborg