1. Hem
  2.  » 
  3. Medlemsnyheter
  4.  » Ordförande har ordet: “Tillsammans blir vi starka”

Ordförande har ordet: “Tillsammans blir vi starka”

nov 18, 2022 | Medlemsnyheter

Porträttbild på Ulla Adolfsson, Funktionsrätt Göteborgs ordförande, som ler mot kameran.

I Funktionsrätt Göteborgs, FRG:s, stadgar står det att medlemsföreningarna arbetar tillsammans och lämnar varandra stöd. Vårt syfte är att ge personer med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället.

Det gör vi främst genom att driva föreningarnas gemensamma och övergripande frågor. Vår verksamhetsplan ligger till grund för vårt rättighetspolitiska arbete, stödet till medlemsföreningar och till enskilda.

Många frågor gäller alla medlemsföreningar och ett exempel på det är stadens verksamhetsbidrag till föreningarna. I dagarna har FRG skickat en skrivelse till politiker i kommunstyrelsen, Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor och Nämnden för funktionsstöd. Skrivelsen kan du läsa här.

Inom ett par veckor beslutas om kommunens budget. En budget som FRG kommer att bevaka och följa upp utifrån ett funktionsrättsperspektiv.

I tider när vi ser nerskärningar och begränsningar av insatser enligt bland annat LSS och Socialtjänstlagen är det en av våra absolut viktigaste uppgifter. Detta för att medborgare i Göteborg ska få full delaktighet, utan diskriminering på lika villkor som andra så som beskrivs i stadens program för full delaktighet.

Under hösten har vi inom FRG haft en fördjupad dialog med medlemsföreningarna. Det arbetat kommer att fortsätta och målet är att vi tillsammans ska utvecklas och bli starkare i vårt gemensamma arbete.

För den enskilde medborgaren i Göteborg finns Individstöd. Här kan du få råd, stöd och vägledning i frågor som rör funktionshinder. Vill du veta mera är du välkommen att besöka Individstöd på Funktionsrätt Göteborgs öppna hus.

Styrelsen önskar alla en tillgänglig höst

Ulla Adolfsson
Ordförande