1. Hem
 2.  » 
 3. Funktionsrättspolitisk bevakning
 4.  » Funktionsrätt Göteborg ställer en fråga till kommunstyrelsen med anledning av bristande tillgänglighet i stadens vallokaler

Funktionsrätt Göteborg ställer en fråga till kommunstyrelsen med anledning av bristande tillgänglighet i stadens vallokaler

okt 15, 2018 | Funktionsrättspolitisk bevakning, Nyheter

Funktionsrätt Göteborg har idag ställt en fråga till kommunstyrelsen om hur Göteborgs Stad ska garantera att ingen hindras från att delta i Europaparlamentsvalet 26 maj 2019, på grund av bristande tillgänglighet i stadens vallokaler. Anledningen till att FRG ställer denna fråga är att vi har fått rapporter från flera håll om bristande tillgänglighet i vallokalerna 2018. Funktionsrätt Göteborg ser dessa brister som ett allvarligt demokratiproblem.

Du kan även ta del av frågan i PDF-format här.

 

Till Göteborgs Stads kommunstyrelse

Otillgängliga vallokaler för förtidsröstning och under valdagen 9 september

Funktionsrätt Göteborg vill ställa en fråga till kommunstyrelsen i Göteborg:

Hur kommer Göteborgs Stad att garantera att ingen hindras från att delta i Europaparlamentsvalet den 26 maj 2019, på grund av bristande tillgänglighet i stadens vallokaler?

Funktionsrätt Göteborgs representantskap lyfte på sitt möte den 5 september frågan om otillgängliga lokaler för förtidsröstning, då flera ledamöter upplevt problem med tillgängligheten i lokalerna. Efter valet den 9 september har Funktionsrätt Göteborg också fått in rapporter från flera håll om bristande tillgänglighet i vallokalerna. Dessa signaler tar vi på stort allvar och anser att de brister som påtalats är tillräckligt allvarliga för att väcka frågan om bristande tillgänglighet i Göteborgs vallokaler som ett demokratiproblem. Av de rapporter vi fått in har vi anledning att tro att Göteborgs Stad inte lever upp till de riktlinjer som finns för vallokalers tillgänglighet och användbarhet för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Myndigheten för delaktighet har också gjort en tillgänglighetsinventering av landets vallokaler och resultatet visar på allvarliga brister.[1]

Den 26 maj 2019, om cirka 7 månader, är det redan dags för nästa val. Då äger valet till Europaparlamentet rum. Valnämnden i Göteborg har alltså några månader på sig att se till att problemen med vallokalernas bristande tillgänglighet åtgärdas.

Vad har vi då sett för problem i vallokalerna i Göteborg?

 • Hissar som inte fungerar
 • Hissar som måste låsas upp genom att man ringer ett mobilnummer som står på en lapp på dörren.
 • Trappor in till vallokalen utan direktiv om hur man ska ta sig in om man använder rullstol.
 • Särskilda ingångar för personer med rullstol, där de måste ringa ett mobilnummer för att bli insläppta.
 • Låga valbås med ryggen vänd åt fel håll, med möjlighet att passera bakom, så att alla kan få insyn i valbåset och därmed se hur man röstar.
 • Otillgänglig möblering som hindrar framkomst i lokalen för personer i rullstol/permobil.
 • Valsedlarna högt uppe, så att sittande personer inte når dem.
 • Osäkerhet hos röstmottagarna om vem som får assistera personer som behöver praktisk hjälp att genomföra valet.
 • En person som kommit till vallokalen tillsammans med en personlig assistent har blivit nekad hjälp att rösta av röstmottagarna, och istället hänvisad till att assistenten ska hjälpa till.
 • Ombyggnation som gjort att en kanske annars tillgänglig vallokal har blivit otillgänglig och otydlig var man ska ta vägen.
 • Valförrättare som inte visste var ingången för personer med rullstol fanns.
 • Trånga bås/grunda bås som gör att man inte kommer in med permobil.
 • Avsaknad av draperi så att personer i rullstol/permobil inte kan dölja sitt röstande.

Att röstförfarandet försvåras eller helt hindras för personer med funktionsnedsättning är en allvarlig fråga om bristande demokrati.  Hur kan Göteborgs Stad garantera att personer med funktionsnedsättning får lika möjligheter som övrig befolkning att delta i valen och lägga sin röst? Vad gör valnämnden för att säkra att ingen hindras att rösta på grund av bristande tillgänglighet? Hur ser valnämnden på de problem som beskrivs ovan?

Myndigheten för delaktighet har tagit fram en checklista för tillgängliga vallokaler till kommunernas valnämnder.[2]

 

Marianne Fagberg
Ordförande Funktionsrätt Göteborg

 

Kontaktperson:
Pia Emanuelsson
Ombudsman Funktionsrätt Göteborg
pia.emanuelsson@funktionsrattgbg.se