1. Hem
  2.  » 
  3. Arrangemang: tidigare
  4.  » Politiker- och ledmotsträff om bristande individstöd

Politiker- och ledmotsträff om bristande individstöd

okt 18, 2017 | Arrangemang: tidigare, Nyheter

 

Den 16 oktober arrangerade HSO Göteborg en träff för funktionshinderrörelsens ledamöter i stadens samråd. Temat för kvällen var ”Bristande individstöd”. Till träffen hade också politiker i stadens stadsdelsnämnder bjudits in. Totalt deltog cirka 40 personer, varav fem var politiker.

Kvällen inleddes med att Pia Emanuelsson, HSO Göteborgs ombudsman, hälsade alla välkomna. Därefter presenterade brukarstödskonsulenterna Pia Johnsson och Lina Ivarsson några av de problemområden som uppmärksammas i Brukarstödcentrums erfarenhetsrapport från 2016. Fokus under kvällen låg på LSS, hemtjänsten och skolfrågor.

Snävare bedömningar inom LSS och nya uppgifter för hemtjänsten
LSS är en rättighetslagstiftning som trädde i kraft 1994. Lagen syftar till att personer med funktionsnedsättning ska få goda levnadsvillkor, men under senare år har många rapporterat om hur viktiga insatser som personlig assistans och ledsagning dras in. Lina Ivarsson menar att de snävare bedömningarna inte beror på att själva lagen har skärpts, utan att rättspraxis har ändrats.

– Vi märker hur handläggare gör hårdare och snävare bedömningar utifrån LSS. Det handlar både om att personer inte längre bedöms tillhöra personkrets tre, och att insatserna prövas hårdare, berättar Lina. De ständiga omprövningarna leder till stor otrygghet!

De personer som inte längre får stöd genom LSS hänvisas ofta till SoL. SoL är en ramlag, som ska ge personer skäliga levnadsvillkor. Detta innebär att hemtjänsten åläggs att ta hand om personer med mer omfattande hjälpbehov.

– Är hemtjänsten rustad för personerna som tidigare fått stöd via LSS? undrar Lina.

Ett exempel på problematiken är ledsagning för personer med synskador. I teorin ska det vara likvärdigt, men i praktiken skiljer sig insatsen åt beroende på om den utförs inom ramen för LSS eller inom ramen för SoL. Det är svårt att få ledsagning på kvällstid när insatsen utförs av hemtjänsten, och dessutom blir det ofta olika personer som kommer från gång till gång. Pia Johnsson menar att detta innebär en stor utsatthet för brukaren, och exemplifierar med hur personer tvingas lämna ut känsliga uppgifter som bankomatkoder till många olika personer.

Sju deltagare på ledamotsträffen sitter runt ett bord och diskuterar

Livliga diskussioner utifrån Brukarstödcentrums dragning

Stora problem i skolan
Efter Linas genomgång av problematiken med LSS och hemtjänsten, tog Pia Johnsson vid och berättade om Brukarstödcentrums erfarenheter av ärenden gällande skolan. Brukarstödcentrum kontaktas av många föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Ett stort problem är att skolorna i Göteborgs stad väntar för länge med att utreda behov av särskilt stöd och upprätta åtgärdsplaner. Skolorna är också dåliga på att följa upp och utvärdera åtgärdsplanerna.

– Vi möter föräldrar som går på knäna. De måste uppvakta skolorna gång på gång för att kräva det stöd som deras barn har rätt till. Det är anmärkningsvärt att det ska krävas att vi på Brukarstödcentrum hör av oss till skolorna för att något ska hända! Var är barnperspektivet i detta? frågar sig Pia.

Gruppdiskussioner och fortsatt dialog
Brukarstödcentrums dragning följdes av många frågor från publiken. Efter en kaffepaus delades deltagarna in i grupper för att diskutera vad som kan göras för att förbättra situationen i Göteborgs stad. Idéerna antecknades och förslagen kommer att sammanställas av Brukarstödcentrum. Politikerna ombads också dela med sig av reflektioner utifrån Brukarstödcentrums presentation och gruppdiskussionerna.

Pia Emanuelsson avslutade kvällen med en förhoppning om fortsatt dialog:
– Nu kommer valrörelsen, så vi lär ha fortsatt kontakt. Bland annat kommer vi att fråga er politiker om hur ni kommer att garantera en tillgänglig valrörelse!

 

Röster från kvällen

Zagros Hama, Moderaterna, politiker i SDN Majorna-Linné

– Det var en intressant kväll, och mycket givande att få lyssna till och prata med personer med egna erfarenheter. Det här är en verklighet som jag tror att många inte vet existerar.

 

Jennie Wadén, Vänsterpartiet, politiker i SDN Askim-Frölunda-Högsbo och ledamot i Askim-Frölunda-Högsbos funktionshinderråd

– Det var väldigt bra att få komma hit och lyssna på dragningen av rapporten och ta del av deltagarnas reflektioner. Jag fick mycket att ta med mig till min stadsdel – hur ser det ut hos oss? Jag hoppas att vi i rådet kommer att prata vidare om detta.

Mona Eriksson, Reumatikerdistriktet i Göteborg, ledamot i Göteborgs råd för funktionshinderfrågor och i funktionshinderrådet i Västra Göteborg

– Ikväll har jag påmints om att vare sig politikerna eller vi i funktionshinderrörelsen kan alla frågor. Och det är ju inte så konstigt, funktionshinderfrågor berör alla politikområden! Jag har varit engagerad i 70 år och lär mig fortfarande nya saker.