1. Hem
  2.  » 
  3. Nyhetsbrev: Reportage
  4.  » Projekt för att minska fördomar gällande psykiska sjukdomar

Projekt för att minska fördomar gällande psykiska sjukdomar

mar 24, 2022 | Nyhetsbrev: Reportage

Intresseföreningen för schizofreni (IFS) i Göteborg arbetar för att människor med psykossjukdom ska ha rättigheter och ses som fullvärdiga medborgare. 

Föreningen startades år 1979 mot bakgrunden att människor med psykossjukdomar var – och är – eftersatta i samhället. IFS minska fördomar och diskriminering när det gäller psykiska sjukdomar, vilket lett till att de startat Stigma Watch-projektet.

Stigma Watch startades för att minska fördomar och diskriminering gällande psykiska sjukdomar genom att verka för korrekt rapportering om psykisk sjukdom i svenska medier.

Stigma Watch har arbetat med att kontakta offentliga och privata personer när de uttrycker sig felaktigt om psykisk sjukdom, vilket i sin tur spär på ett stigma för en redan utsatt grupp. Exempelvis kan det röra sig om stigmatiserande och felaktiga uttryck gällande ”schizofren” eller ”sinnessjukt”.

Läs mer om projektet på stigmawatch.se.