1. Hem
  2.  » 
  3. Projekt
  4.  » Jämlika livsvillkor

Jämlika livsvillkor för utrikes födda personer med funktionsnedsättning

Projektet Jämlika livsvillkor för utrikes födda personer med funktionsnedsättning drevs inom ramen för Funktionsrätt Göteborgs Individstöd under maj 2018-oktober 2019. Projektet finansierades av Göteborgs Stads Social resursförvaltning.

Bakgrunden till projektet var att Individstödet länge märkt att många utrikesfödda uppdragsgivare möter särskilda hinder när det gäller att få tillgång till sina rättigheter.

Med projektet Jämlika livsvillkor för utrikes födda personer med funktionsnedsättning ville vi fördjupa förståelsen för dessa hinder.

Undersökning om levnadsvillkor

Projektet genomförde en undersökning om hur levnadsvillkoren ser ut för utrikes födda personer med funktionsnedsättning, särskilt gällande hur samhällsstödet fungerar och hur tillgången till stödinsatserna ser ut.

Undersökningen gjordes genom intervjuer med fem personer ur målgruppen och fem organisationer som arbetar med målgruppen.

Slutrapport

Resultatet av projektets undersökning har sammanfattats i en rapport. I rapporten ges rekommendationer till berörda myndigheter om hur hinder som särskilt drabbar utrikes födda personer med funktionsnedsättning kan undanröjas.

Ladda ner rapporten som pdf.

De lärdomar som har dragits av projektet har implementerats i Individstödets arbete för att kunna erbjuda ett ännu bättre stöd till målgruppen.

Projektledare

Lina Ivarsson
lina.ivarsson@funktionsrattgbg.se

Telefon: 031-24 03 02

Rapportens framsida: "Jämlika livsvillkor för utrikes födda personer med funktionsnedsättning" står i stora, svarta bokstäver. Intill texten på vänster sida finns ett rött streck. Nere i högra hörnet finns FRG:s logga.