1. Hem
 2.  » 
 3. Projekt
 4.  » Tyck till

Tyck till

Tyck till drevs av Funktionsrätt Göteborg från januari 2018 till februari 2021. Bakgrunden till projektet var att många upplevde det som svårt att veta hur man skulle bära sig åt för att klaga. Projektets syfte var att göra det enklare att lämna klagomål om brister i Göteborgs Stads verksamheter

Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden, Post- och telestyrelsen, Göteborgs Stad och Vinnova.

Ett projekt om klagomål

När offentliga stöd- och omsorgsinsatser brister måste enskilda kunna uppmärksamma problemen – och bli tagna på allvar.

Tyck till jobbade med frågan om klagomålshantering på flera sätt – workshops, kampanjer, individuell rådgivning och påverkansarbete.

Våren 2020 släpptes Klaga på stan, en webbtjänst som gör det enkelt att skriva och skicka klagomål direkt till Göteborgs Stad.

I projektets slutfas genomfördes flera uppmärksammade kampanjaktiviteter för att sätta frågan om klagomålshantering på dagordningen.

Kontakt

Projektledare:
Hannah My Falk
Karin Gréen
info@funktionsrattgbg.se

Analys och förslag

Tyck till identifierade brister i såväl Göteborgs Stads klagomålshantering som i den nationella reglering som styr hur klagomål tas emot inom bland annat SoL- och LSS-verksamheter.

Projektet efterlyste ett perspektivskifte, så att klagomålshanteringen i första hand utformas utifrån behoven hos den som ska klaga. Några viktiga åtgärder är att:

 • Skapa tydliga, tillgängliga kanaler för att lämna klagomål
 • Ge den som klagar tillgång till en oberoende stöttande instans
 • Säkerställ möjligheten att få klagomål granskade av någon oberoende från den berörda verksamheten.

Rapporter och debatt

Hantering av klagomål mot SoL- och LSS-verksamheter: problem och förslag (2021)

Hög tid för Göteborg att ta klagomål på allvar (2020)
Debattartikel i ETC Göteborg.

Synpunktshanteringen, medborgaren och förvaltningen (2019)
En undersökning av hur Göteborgs Stad tar emot synpunkter från invånare och brukare, samt av enskildas upplevelser av att lämna klagomål.

Klaga på stan
– en webbtjänst för klagomål

Klaga på stan utvecklades för att göra det enklare att lämna klagomål om brister i Göteborgs Stads verksamheter. Via tjänsten kan man skriva och skicka sitt klagomål direkt till Göteborgs Stad. 

I guiden Hjälp till att klaga finns ytterligare vägledning till att lämna klagomål. 

Klaga på stan skapades i samarbete med webbyrån Raket AB. Stor vikt lades vid tjänstens tillgänglighet, som granskades av Begripsam och Axess Lab.

En taggig blå pratbubbla med texten "Klaga på stan!" i

Webbinarium

Tyck till har arrangerat föreläsningar och hållit presentationer i många olika sammanhang. Vintern 20/21 arrangerades två välbesökta webbinarium som lyfte projektets perspektiv på klagomålshantering. 

Slutwebbinarium 18 feb 2021

Medverkande:

 • Hannah My Falk och Karin Gréen, projektledare Tyck till 
 • Johan Crusefalk, ombudsman för äldre och personer med funktionsnedsättning i Västerås Stad
 • Carina Vesterlind, Inspektionen för vård och omsorg
 • Karin Flyckt, Socialstyrelsen
 • Åsa Furén-Thulin, Sveriges kommuner och regioner

Webbinarium 24 nov 2020

Medverkande:

 • Hannah My Falk och Karin Gréen, projektledare Tyck till
 • Inger Kjellberg, lektor vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet

Uppmärksammad kampanj

I november 2020 tog Tyck till över centrala Göteborg med “omöjliga” klagomålslådor. Lådorna satt högt upp i luften, bak och fram och långt ute i kanalen för att synliggöra att det är onödigt svårt att klaga.
Blå låda i kanalen vid rådhuset i Göteborg. På lådan syns texten "Klagomål" och ett gult lejon som rycker på axlarna.