1. Hem
  2.  » 
  3. Nyhetsbrev: Reportage
  4.  » Projektet SAMBI arbetar med samtalsstöd i vardagslivet

Projektet SAMBI arbetar med samtalsstöd i vardagslivet

mar 19, 2021 | Nyhetsbrev: Reportage

Funktionsrätt Västra Götaland har tillsammans med Afasiföreningen Södra Älvsborg blivit beviljade medel av Allmänna Arvsfonden för att driva det treåriga projektet SAMBI – samtal med bilder.

Projektet SAMBI ska ta fram en metod för att ge stöd till samtalspartners, så att de i sin tur ska kunna samtala med seniora personer som har kognitions- och/eller kommunikationssvårigheter.

Samtalsstödet kan bestå av tryckta bilder eller digitala bilder i telefonen. Stödet ska vara anpassat till seniora personer och kunna ge möjlighet till mer delaktighet i vardagen och samhället.

– Bilder har hittills använts som stöd i till exempel grundskolan och i vårdsituationer. Men bildstöd i vardagslivet, för att kunna ta en fika eller en promenad, är inte lika etablerat, säger projektledare Janet Eltebo och koordinator Ann-Mari L Rannanpää.

En annan nyskapande del av projektet är användningen av samtalspartners. För att stödet ska fungera bra behöver man träna tillsammans med en samtalspartner, till exempel en anhörig eller hemtjänstpersonal.

– Förhoppningsvis sprider det här sig och blir en metod som används ute i samhället och på boenden. Inte bara som rutiner, utan att personerna själva kan önska den här metoden. Vi skulle gärna vilja koppla på någon aktör, till exempel ett café eller en affär, dit personer kan gå och samtala med hjälp av bilder.

Projektet vill gärna komma i kontakt med personer som är intresserade av att delta, antingen som frivillig samtalspartner eller genom att delge sina egna erfarenheter. Om du eller din förening är intresserad av att samverka med projektet, kontakta dem via mejl till info@sambi.nu

Under våren anordnar projektet seminarieserien ”Att samtala”, som redan är i full gång. Alla aktuella arrangemang finns på projektets hemsida, www.sambi.nu