Bild på deltagare under FN-förhöret som teckenspråktolkas