Bild på deltagare under FN-förhöret som poserar för kameran