Bild på deltagare vid representantskapsmötet som har diskussioner vid borden