1. Hem
  2.  » 
  3. Nyhetsbrev: Reportage
  4.  » Rätt från början

Rätt från början

maj 15, 2020 | Nyhetsbrev: Reportage

“Det finns en otroligt spännande kreativitet i den här processen”

Projektets tre deltagare står framför en tegelbyggnad och ler mot kameran. Från vänster: Tor Gustafsson, kommunikatör, Diana Chafik, projektledare, och Emil Erdtman, doktorand/processledare.

Deltagarna i projektet Rätt från början. Från vänster: Tor Gustafsson, kommunikatör, Diana Chafik, projektledare, och Emil Erdtman, doktorand/processledare.

Projektet Rätt från början startades 2019 och drivs av Funktionsrätt Sverige och Certec, Lunds universitet. Projektet arbetar med universell utformning, som går ut på att skapa ett samhälle utifrån människors olika behov och förutsättningar.

Vi ringde upp projektledare Diana Chafik för att få en inblick i vad projektet arbetar med.

– Universell utformning är en del av funktionsrättskonventionen och har blivit ett prioriterat område inom funktionshinderpolitiken. Trots det är det många som inte känner till universell utformning och vi vill därför höja den kunskapen, berättar Diana.

Vad arbetar ni med?

Under första året gjorde vi en nulägesanalys där vi frågade kommuner, regioner och företag vad de känner till om universell utformning. Den rapporten lanserade vi i januari i år.

Resultatet var ganska väntat. Det är få som känner till begreppet och det finns en del begreppsförvirringar. En problematik som vi ser är att begreppet används mer hos rättighetsbärarna, det vill säga de som det är till för, än hos skyldighetsbärarna, de som ska utveckla det.

I höst ska vi även följa processer hos företag och organisationer som vill jobba med universell utformning. Vi ska ta fram material och goda exempel på hur man ska jobba med det här. Det kommer sammanställas i en rapport till december. All vår kunskap och vårt material kommer samlas i en bok nästa år.

Vi har även tagit fram en studiecirkel om universell utformning. På grund av pandemin har vi fått göra den digitalt istället, men än så länge har det funkat bra. Vi kommer sammanlagt ha tre cirklar.

I det stora hela fokuserar vi på tre områden – arbete, utbildning och bostad. De här områdena berör nästan hela livet.

1. Arbete

Inom arbetsområdet finns det något som heter UUA – Universellt utformade arbetsplatser. Där ingår Funktionsrätt Sverige också i ett projekt som Akademikerförbundet och flera andra aktörer driver. Det är spännande att följa utvecklingen av UUA och även vara med och utveckla det.

2. Utbildning och skola

Inom utbildning och skola finns det ett område som heter UDL – Universal Design for Learning. Det är en relativt ny metod i Sverige som kommer från USA och finns implementerat i en del skolor i Sverige. Det är intressant att vara med och höja den kunskapen i skolor.

3. Bostäder

När det gäller bostäder har termen ”Design för alla” länge varit ganska välkänd och tongivande, men det har inte pratats lika mycket om universell utformning. Om man ska hårdra det är universell utformning nästa steg av ”Design för alla”.

Det bör satsas ännu mer på universell utformning nu efter att bostadsmarknaden generellt går mot mer segregation. Universell utformning skulle kunna vara en motvikt till det.

Varför behövs ett projekt inom universell utformning?

Det ingår i FN-konventionen och det är en del av mänskliga rättigheter att inkludera alla människor.

Universell utformning strävar efter att inkludera så många som möjligt. Det betyder inte att man måste göra särskilda anpassningar för vissa personer, utan huvudlösningen ska vara så inkluderande så möjligt. Det är en bra metod för att skapa inkluderande miljöer, varor, tjänster och program, vilket är mer hållbart och rättvist för befolkningen.

Vad hoppas ni uppnå under projektets tre år?

Vi vill höja kunskapen om universell utformningen och sprida den så att fler börjar ta fram de här processerna.

Det som är både tjusningen och svårigheten med universell utformning är att det inte finns någon klar lösning. Man får utvärdera varje situation och sedan jobba tillsammans för att skapa något nytt som inkluderar. Det finns en otroligt spännande kreativitet i den processen som jag tror att många organisationer och företag strävar efter i vanliga fall ändå.

Rätt från början är ett treårigt projekt som drivs med medel från Allmänna Arvsfonden. Projektet startade i januari 2019.

Samarbetspartners till projektet är Allmänna Arvsfonden. Akademikerförbundet, Ikano Bostad, ABF och Certec.

Läs mer på:

https://rattfranborjan.nu/