1. Hem
 2.  » 
 3. Funktionsrättspolitisk bevakning
 4.  » Så gick kampanjen om tillgängligt EU-val

Så gick kampanjen om tillgängligt EU-val

aug 26, 2019 | Funktionsrättspolitisk bevakning

I maj drev Funktionsrätt Göteborg och projektet Tyck till kampanjen Tillgängligt EU-val i Göteborg. Syftet med kampanjen var att uppmärksamma otillgänglighet i samband med valet.

I kampanjen uppmanade vi alla som mötte hinder för tillgängligheten att säga till på plats i vallokalen, och att skicka en synpunkt om varje hinder till Valnämndens kansli.

Fem synpunkter om otillgänglighet

Valnämndens kansli har fått in totalt sex stycken synpunkter om otillgängliga vallokaler. En synpunkt gällde Mölndal. Samtliga synpunkter har skickats via Tyck till-projektets webbverktyg Synpunkta – www.synpunkta.nu. 

Synpunkterna handlade om följande vallokaler:

 • Kortedala bibliotek
 • Ryaskolans aula
 • Sjömansgården
 • Guldhedsskolan
 • Kulturhuset Kåken

Synpunkterna visar att följande tillgänglighetsproblem förekom i samband med EU-valet:

 • Att det var svårt att ta sig till eller hitta till vallokalen
 • Att det var svårt att komma in i eller röra sig i vallokalen
 • Att det var svårt att genomföra röstningen
 • Inte tillräcklig valhemlighet

Utifrån synpunkterna kan vi inte säga hur vanliga problemen var. Vi kan bara säga att problemen förekom. Men det är inte så bara! Varje hinder är ett hinder för mycket. Synpunkterna visar att valen i Göteborg ännu inte är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Längre ner på den här sidan kan du läsa om röstmottagarnas egna incidentrapporter om otillgänglighet under valet. Röstmottagarnas rapporter berättar om fler problem under EU-valet än vad de fem synpunkterna från Synpunkta visar. 

Glömt att skicka en synpunkt?

Upplevde du otillgänglighet i samband med EU-valet, men har glömt att skicka en synpunkt? Det är inte för sent!

Du kan skicka din synpunkt enkelt via Synpunkta – www.synpunkta.nu.

Du kan också  mejla din synpunkt till Göteborgs Stads kontaktcenter via goteborg@goteborg.se. Skriv “Synpunkt angående otillgänglighet i EU-valet” i mejlets ämnesrad.

Hur tar Valnämndens kansli emot synpunkter?

För att ta del av synpunkterna vände vi oss till Göteborgs Stads kontaktcenter. Vi fick kopior på totalt sex synpunkter. Synpunkterna hade skickats från Synpunkta – www.synpunkta.nu till Kontaktcenter, som sedan skickat synpunkterna vidare till Valnämndens kansli. 

När vi frågade Valnämndens kansli om hur många synpunkter de hade fått, svarade de först att de bara fått en synpunkt. Efter lite letande hittades ytterligare en synpunkt. Vi återkom därefter med en lista över vilka ytterligare fyra synpunkter Valnämndens kansli borde ha fått från Kontaktcenter. Då hittade de även dessa. 

Vi bad Valnämndens kansli att dubbelkolla antalet, eftersom vi tack vare arbetet med Synpunkta visste att det borde finnas minst sex synpunkter. I normalfallet känner man inte till det totala antalet och har inget “facit” att dubbelkolla mot.

Det är viktigt att brukare och invånares synpunkter tas omhand i Göteborgs Stads förvaltningar. Om synpunkter slarvas bort blir det svårt för organisationer som Funktionsrätt Göteborg att argumentera utifrån våra medlemmars erfarenheter. Vi ska föreslå för Valnämndens kansli att de ser över sina rutiner för att ta emot synpunkter

Röstmottagarnas incidentrapporter

En nyhet för i år är att röstmottagarna hade i uppdrag att själva skriva upp alla klagomål om tillgänglighet som framfördes av personer med funktionsnedsättning. Röstmottagarnas rapporter kallas incidentrapporter. Vi ser positivt på arbetet med incidentrapporterna! 

Incidentrapporterna behandlades på Valnämndens sammanträde den 14 juni 2019. I handlingarna som hör till ärendet finns incidentrapporter från totalt 12 vallokaler.

Vi har skrivit av de handskrivna rapporterna på dator, så att de ska bli lättare att läsa. Du kan ladda ner en PDF med avskriften här.

Du kan också ladda ner de scannade handskrivna incidentrapporterna här.

 

Vad händer härnäst?

I höst ska Funktionsrätt Göteborg, projektet Tyck till, och andra funktionsrättsföreningar träffa Valnämndens kansli för ett uppföljande möte om EU-valets tillgänglighet. 

Sedan är det tre år kvar till nästa val. Vi kommer att fortsätta att arbeta för att alla göteborgare, oavsett funktionsvariation, ska ha samma möjlighet att rösta utan att hindras av otillgänglighet.