1. Hem
 2.  » 
 3. Medlemsnyheter
 4.  » Så här söker du verksamhetsbidrag 2020

Så här söker du verksamhetsbidrag 2020

apr 17, 2020 | Medlemsnyheter

I år är det några särskilda saker att ha i åtanke för funktionshinderorganisationer som ansöker om verksamhetsbidrag från Social resursförvaltning. Vi träffade Christina Matsdotter, en av flera ansvariga tjänstepersoner för bidragsansökningar, och bad henne om lite tips.

Ansökningsperioden är den 1 maj till 30 juni. För organisationer som tidigare sökt verksamhetsbidrag i e-tjänsten loggar den som är ansvarig för ansökan i e-tjänsten in med sitt användarnamn och lösenord. E-tjänsten hittar du här: www.bok.goteborg.se.

Konton som skapas i e-tjänsten är personliga. Lämna inte ut dina inloggningsuppgifter till någon annan i organisationen, utan alla som ska ha tillgång till föreningen i e-tjänsten behöver skapa ett eget personligt konto.

Nytt för i år

Något som är nytt för i år är att alla föreningar som söker bidrag från Social resursnämnd går in via samma ingång. När ni går in i e-tjänsten www.bok.goteborg.se klickar ni på ”Bidrag” och därefter ”Socialt arbete”.

Dokument som ska bifogas i ansökan

Till ansökan krävs totalt nio bifogade dokument. Namnge dem som i den här listan, med rätt siffra i början, och ha gärna med organisationens namn i titeln.

 1. Verksamhetsberättelse 2019
 2. Bokslut 2019
 3. Revisionsberättelse 2019 (måste vara undertecknad)
 4. Årsmötesprotokoll 2020
 5. Protokoll konstituerande styrelsemöte 2020
 6. Verksamhetsplan 2020, fastställd
 7. Budget 2020, fastställd
 8. Förslag verksamhetsplan 2021
 9. Förslag budget 2021

Sju dokument är avklarade i samband med att årsmötet är över. De två övriga är ”Förslag verksamhetsplan 2021” och ”Förslag budget 2021”. Rutiner för hur och när dessa dokument skrivs kan skilja sig åt organisationerna emellan. Styrelsen kan till exempel formulera dokumenten gemensamt under ett styrelsemöte.

Dokumenten som bifogas i ansökan bör vara scannade och ha firmatecknarens (kan vara flera) eller styrelsens underskrifter. Ett dokument som måste vara påskrivet av revisorerna är revisionsberättelsen, som därmed också måste vara scannad. Om underskrift saknas ges inga bidrag.

Hur påverkas bidragsansökningen av coronaviruset?
Med anledning av coronaviruset har många årsmöten ställts in. Om föreningen inte har möjlighet att ha årsmöte innan sista ansökningsdagen (30 juni) går det bra att skicka in årsmötesprotokollet i efterhand.

Däremot måste man fortfarande skicka in nio dokument från början, annars accepterar inte e-tjänsten ansökningen. Istället för årsmötesprotokollet kan man då skicka in ett tomt dokument. Döp gärna dokumentet till ”Tomt dokument”, så vet handläggaren det på förhand. När ni sedan skickar in årsmötesprotokollet är det bra att säga till er handläggare.

Om ni söker bidrag för första gången
Funktionshinderorganisationer som vill ansöka om verksamhetsbidrag för första gången börjar med att kontakta Social resursförvaltning. Det görs via telefon eller e-post. Ett möte bokas in mellan organisationens ordförande och kassör och en handläggare. Det krävs legitimation, årsmötesprotokoll eller protokoll från konstituerande styrelsemöte för att bekräfta ordförandens och kassörens uppdrag.

Tips vid ansökan

När det är gäller att fylla i ansökningsformuläret har Christina några tips som hon delar med sig av:

Föreningens unika kunskap om målgruppen
Alla brukar vara duktiga på att redovisa sina planerade aktiviteter. Christina poängterar att det är viktigt att motivera och förklara hur den planerade verksamheten underlättar för organisationens målgrupp och vilken nytta verksamheten ger medlemmar och målgrupp.

Organisationens argument hör till det som de beslutsfattande politikerna i nämnden läser inför bidragsfördelningen. Reflektera alltså över vad som är basen i verksamheten och lyft fram organisationens unika kunskap om målgruppen. Det är även en god idé att lyfta föreningens eventuella intressepolitiska arbete.

Realistisk verksamhetsplan och budget
En annan sak att tänka på gäller förslagen till verksamhetsplan och budget för nästa år. Christina menar att det handlar om att vara realistisk och tänka igenom vad organisationen vill göra nästa år, vilken nytta organisationen anser att det ska ge medlemmar och målgrupp och vad som behövs för att genomföra detta. Det är viktigt att tänka på balansen mellan de behov man ser och organisationens förmåga att möta de behoven.

Kontinuitet
Ansökan ger i sin helhet en bild av verksamheten över tre år. Det gångna året syns i verksamhetsberättelsen, det innevarande i årets verksamhetsplan och nästa år kan anas i verksamhetsplanen för det kommande året. Alltså hänger verksamhetsberättelsen samman med verksamhetsplanerna och det bör framgå. Uppföljning och kontinuitet är viktigt i dessa dokument.

Kontakt
Avslutningsvis hälsar Christina att det bara är att kontakta henne eller hennes kollegor om det finns frågor angående ansökan.

Christina Matsdotters kontaktuppgifter:
telefon 031-367 94 60
e-postadress  christina.matsdotter@socialresurs.goteborg.se

Övriga handläggares kontaktuppgifter hittar du här:  https://socialutveckling.goteborg.se/sok-bidrag/

Riktlinjer och styrdokument
Verksamhetsbidraget ges i enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för föreningsbidrag till civilsamhället.

Som ett komplement till dessa riktlinjer finns Social resursnämnds anvisningar för föreningsbidrag. De kommer att tas upp för beslut den 22 april och läggs därefter ut på Social resursnämnds hemsida.