1. Hem
 2.  » 
 3. Medlemsnyheter
 4.  » Så här söker ni verksamhetsbidrag för 2022

Så här söker ni verksamhetsbidrag för 2022

maj 21, 2021 | Medlemsnyheter

Efter omorganisationen i staden är det numera Förvaltningen för funktionsstöd som ansvarar för bidrag till funktionshinderorganisationer i Göteborg.

Vi kontaktade Christina Matsdotter och Josiane Bolenge Kamparås, utvecklingsledare på Förvaltningen för funktionsstöd, för att ta reda på vad som gäller för ansökningarna för 2022.

Nytt för i år

I år ser ansökningsförfarandet lite annorlunda ut och det är två saker att ha i åtanke:

 1. Ansökan kommer att ske via e-post.
 2. Ansökningsperioden är den 1 juni-31 augusti.

Föreningar och organisationer inom funktionshinderområdet behöver ansöka via e-post inför 2022 då staden arbetar med en ny e-tjänst för bidrag och bokning.

Förvaltningen för funktionsstöd kommer att skicka ut ett ansökningsformulär till samtliga berörda föreningar via e-post. Information finns också på stadens hemsida. Ansökningsformuläret kommer ha samma frågor som har funnits i e-tjänsten.

Ansökningsperioden har senarelagts för att invänta beslutet kring förvaltningen för funktionsstöds anvisningar. Ansökningsperioden är mellan 1 juni och 31 augusti.

Vilka dokument ska bifogas i ansökan?

Precis som tidigare år är det nio dokument som ska bifogas till ansökan. Namnge dem som i den här listan och ha gärna med organisationens namn i titeln:

 1. Verksamhetsberättelse 2020
 2. Bokslut 2020
 3. Revisionsberättelse 2020 (måste vara undertecknad)
 4. Årsmötesprotokoll 2021
 5. Protokoll konstituerande styrelsemöte 2021
 6. Verksamhetsplan 2021, fastställd
 7. Budget 2021, fastställd
 8. Förslag verksamhetsplan 2022
 9. Förslag budget 2022

Dokumenten som bifogas i ansökan bör vara scannade och ha firmatecknarnas eller styrelsens underskrifter. Revisionsberättelsen måste vara påskriven av revisorerna.

Tips vid ansökan

Vi fick även några tips på saker att tänka på vid ansökan:

Föreningens unika kunskap om målgruppen

Föreningar och organisationer brukar vara duktiga på att redovisa sina planerade aktiviteter. Det är viktigt att även motivera och förklara hur den planerade verksamheten underlättar för föreningens och organisationens målgrupp och vilken nytta verksamheten ger medlemmar och målgrupp.

Information som föreningar och organisationer lyfter fram i sina ansökningar hör till det som de beslutsfattande politikerna i nämnden läser inför beslut om bidragsfördelningen. Reflektera alltså över vad som är basen i verksamheten och lyft fram föreningens eller organisationens unika kunskap om målgruppen.

Det är även en god idé att lyfta organisationens eventuella intressepolitiska arbete, vad detta är tänkt att leda till samt hur detta arbete är tänkt att gynna respektive målgrupp.

Realistisk verksamhetsplan och budget

Bra att tänka på när det gäller vad föreningar och organisationer vill göra nästa år, är vilken nytta detta ska ge medlemmar och målgrupp och vad som behövs för att genomföra verksamheten. Det är viktigt att tänka på balansen mellan de behov föreningar och organisationer ser och förmågan att möta de behoven.

Kontinuitet

Ansökan för 2022 ger i sin helhet en bild av verksamheten över tre år.

Det gångna året (2020) syns i verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelsen.

Det innevarande i året (2021) syns i årsmötesprotokoll, konstituerande protokoll, verksamhetsplan och budget.

Nästa år (2022) finns i förslag till verksamhetsplan och budget. Alltså hänger verksamhetsberättelsen samman med verksamhetsplanerna och det bör framgå. Uppföljning och kontinuitet är viktigt i dessa dokument.

Kontakt

Om ni har några frågor eller funderingar är det bara att höra av er till Christina eller Josiane:

Christina Matsdotter

Telefon: 031 – 367 94 60
Mobil: 0707 – 85 45 19
E-post: christina.matsdotter@funktionsstod.goteborg.se

Josiane Kamparås

Telefon: 031 – 367 9455
Mobil: 0705 – 88 08 24
E-post: josiane.bolenge.kamparas@funktionsstod.goteborg.se

Riktlinjer och styrdokument

Verksamhetsbidraget ges i enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för föreningsbidrag till civilsamhället.

Utöver dessa riktlinjer finns det anvisningar från Förvaltningen för funktionsstöd som är specifika för de organisationer som söker bidrag från förvaltningen. Anvisningarna kommer snart finnas att läsa på stadens hemsida.