1. Hem
  2.  » 
  3. Nyhetsbrev: Reportage
  4.  » Samarbete kring sexualitet och funktionalitet

Samarbete kring sexualitet och funktionalitet

sep 24, 2020 | Nyhetsbrev: Reportage

Funktionsrätt Sverige och RFSU har startat ett gemensamt projekt för att förbättra den sexuella hälsan hos personer med funktionsnedsättning.

Projektet pågår till våren 2023 och finansieras av Allmänna Arvsfonden.

– Målet är att vi ska lära oss av varandras expertområden: Funktionsrätt Sverige ska bli bättre på att lyfta frågor om sexuella och reproduktiva rättigheter och RFSU ska bli bättre på att lyfta frågor som rör personer med funktionsnedsättning, säger Hanna Öfors, projektledare på Funktionsrätt Sverige.

Hanna Öfors jobbar tillsammans med Sonja Ghaderi, projektledare hos RFSU, samt administratörer, kommunikatörer och sakkunniga i projektet. Tillsammans ska de kartlägga vilka hinder målgruppen möter i vardagen och på vilket sätt deras sexuella och reproduktiva rättigheter begränsas.

Inom den sexualpolitiska rörelsen har det tidigare drivits mindre, kortvariga projekt med fokus på funktionalitet, men då har det oftast rört sig om exempelvis fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Inom funktionsrättsrörelsen har det inte funnits några större satsningar på sexualitet, då det ofta finns okunskap och osäkerhet kring hur man ska jobba med frågorna.

– Vad jag vet är det här det första projektet som har jobbat så heltäckande med frågorna. Vi ska nå ut till alla personer med funktionsnedsättning i Sverige.

 Vill du bidra till projektet?

Projektet kommer genomföra en erfarenhetsinsamling där de efterfrågar människors egna erfarenheter inom området sexualitet.

För den som vill det kommer det finnas möjlighet att dela med sig av sin berättelse. Håll ögonen öppna på projektets hemsida för att få mer information om när och hur du kan dela med dig av dina erfarenheter.

Läs mer om sexualitet och funktionalitet på RFSU:s hemsida.