1. Hem
  2.  » 
  3. Medlemsnyheter
  4.  » Skicka in motioner till årsmötet 2024

Skicka in motioner till årsmötet 2024

jan 17, 2024 | Medlemsnyheter

Inför årsmötet den 25 april 2024 har våra medlemsföreningar möjlighet att skicka in motioner.

Skicka in era motioner senast den 21 mars, antingen via mejl till info@funktionsrattgbg.se eller posta dem till oss:

Funktionsrätt Göteborg
Dalheimers hus
Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg

Vad är en motion?

En motion är ett förslag på vad Funktionsrätt Göteborg ska göra under det kommande året.

Motionen ska vara Funktionsrätt Göteborg tillhanda senast fem veckor innan årsmötet, det vill säga senast den 21 mars. Men vi ser gärna att motionerna kommer tidigare än så.

Om du är medlem i någon av Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar och har en idé om en motion – ta kontakt med din förening. Motionen måste komma från medlemsföreningen för att vara giltig. Den ska även undertecknas av någon i medlemsföreningens styrelse.

Kan man skriva om vad som helst?

Motionen ska stämma överens med Funktionsrätt Göteborgs stadgar och intressepolitiska program. Det är en bra idé att läsa dessa innan ni skriver er motion.

I stadgarna står bland annat att Funktionsrätt Göteborgs arbete ska utgå från sådana intressen som medlemsföreningarna har gemensamt. Arbetet får inte stå i motsatsförhållande till medlemsföreningarnas mål eller syften.

Om ni tycker att något i stadgarna eller i det intressepolitiska programmet ska ändras kan ni förstås lämna in en motion om det.

Hur ska motionen skrivas?

Det finns inga bestämda regler för hur en motion måste se ut. Det viktigaste är att den är så konkret och tydlig som möjlig. Mallen nedan visar hur motioner brukar skrivas.

  1. Rubrik

Rubriken berättar vad motionen handlar om.

  1. Bakgrund och problem

Berätta om bakgrunden till ert förslag. Varför kommer ni med ert förslag? Hur är situationen idag? Vad skulle bli bättre om ni fick som ni ville? Försök övertyga de som ska läsa motionen (det vill säga Funktionsrätt Göteborgs styrelse och medlemsföreningar).

  1. Yrkande

Presentera förslaget till beslut som ska fattas av årsmötet. Ett förslag till beslut kallas yrkande.

Ett yrkande ska börja med ordet ”att” (och kallas därför också ”att-sats”). En och samma motion kan innehålla flera att-satser.

Det är viktigt att varje att-sats bara innehåller ett förslag – annars finns risken att det blir svårt att avgöra vad årsmötet egentligen ska fatta beslut om.

Vad händer med motionen?

När motionerna kommer in läser Funktionsrätt Göteborgs styrelse dem. På styrelsemötet den 30 mars formulerar styrelsen sina kommentarer till varje motion.

Senast två veckor innan årsmötet skickas motionerna, tillsammans med styrelsens kommentarer och övriga årsmöteshandlingar, ut till medlemsföreningarna.

På årsmötet röstar vi om de inkomna motionerna. Varje att-sats i en motion behandlas för sig.

Om motionen, eller delar av den, antas så ska Funktionsrätt Göteborg genomföra det som står i motionen under 2023.

Frågor?

Om ni är osäkra på vad ni kan skriva en motion om, hur den ska formuleras eller om ni har andra frågor om motioner – hör gärna av er till Funktionsrätt Göteborgs kansli på info@funktionsrattgbg.se eller 031-24 03 03.

Även om ert förslag inte mynnar ut i en motion bollar vi gärna idéer med er och är glada för input till Funktionsrätt Göteborgs verksamhet.