1. Hem
  2.  » 
  3. Nyheter
  4.  » Slutrapport – Jämlika livsvillkor för utrikes födda personer med funktionsnedsättning

Slutrapport – Jämlika livsvillkor för utrikes födda personer med funktionsnedsättning

dec 19, 2019 | Nyheter, Projekt: Funktionsrätt i en jämlik stad

Projektet Jämlika livsvillkor för utrikes födda personer med funktionsnedsättning drevs inom ramen för Funktionsrätt Göteborg – Individstöd under perioden maj 2018-oktober 2019.

Syftet med projektet har varit att identifiera och undersöka vilka hinder som försvårar för utrikes födda personer med funktionsnedsättning att tillvarata sina rättigheter inom de lagstiftningar som särskilt gäller för personer med funktionsnedsättning.

Undersökningen har gjorts genom intervjuer med fem personer ur målgruppen och fem organisationer som arbetar med målgruppen. Resultatet presenteras i slutrapporten och lärdomarna kommer att implementeras i Individstödets fortsatta arbete.

Slutrapport för projektet Jämlika livsvillkor för utrikes födda personer med funktionsnedsättning (pdf)