1. Hem
  2.  » 
  3. Medlemsnyheter
  4.  » Start 6 februari: Studiecirkel om funktionsrättskonventionen

Start 6 februari: Studiecirkel om funktionsrättskonventionen

jan 18, 2024 | Medlemsnyheter

Bild med information om studiecirkeln

Efter önskemål kör vi i gång en liten studiecirkel om funktionsrättskonventionen nu under våren. Just denna vår är det ett högaktuellt ämne då Sverige ska granskas av FN:s övervakningskommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige kommer då att få nya rekommendationer för genomförandet av konventionen i Sverige. Senaste granskningen var för tio år sedan.

Det är Ida Hansson från Funktionsrätt Göteborg som kommer att hålla i cirkeln. Jag har lagt upp innehållet i studiecirkeln i relation till förhöret med FN:s funktionsrättskommitté, som sker den 11–12 mars. Vi har två träffar innan, för att introducera konventionen och dess innehåll. Efter granskningen har vi två träffar till, för att diskutera vad kommittén gav för rekommendationer, och titta på hur vi föreningar kan jobba vidare med implementeringen av rekommendationerna.

Träffarna hålls i styrelserummet på Funktionsrätt Göteborgs kansli. Det går också bra att medverka på Zoom.

Anmälan via Google Docs: http://tinyurl.com/studiecirkelCRPD
Senaste anmälningsdatum 2 februari.

6 februari 17.00-19.00

Introduktion till konventionen, de olika delarna, hur den funkar, lite historia om hur konventionen kom till.

27 februari 17.00-19.00

Fördjupning i artiklarna. Vi går djupare in på några artiklar, följer deltagarnas intresse. Applicera på svensk kontext. Hur kan vi använda CRPD i vårt arbete? I mån av tid så tittar vi också på civilsamhällets alternativa rapport till FN.

Vid intresse: Författa debattartikel i små grupper, för att påkalla uppmärksamhet till den stundande granskningen.

11–12 mars granskas Sverige av FN

19 mars 17.00-19.00

Genomgång av granskningen. Diskutera vad kommittén sa, vilka rekommendationer Sverige fick.

9 april 17.00-19.00

Fördjupning i artiklarna igen. Kopplat till rekommendationerna. Vi följer deltagarnas intresse. Hur skulle du/din organisation kunna jobba vidare med att följa upp implementeringen av någon/några artiklar?