1. Hem
  2.  » 
  3. Nyheter
  4.  » Tillgängligt EU-val i Göteborg!

Tillgängligt EU-val i Göteborg!

maj 21, 2024 | Nyheter

Tillgängligt EU-val i Göteborg! Otillgänglighet får inte hindra någon från att rösta. Alla hinder ska uppmärksammas. Säg till på plats i vallokalen om du kan. Skicka en synpunkt om varje hinder till Valnämndens kansli.

Inför EU-valet 2019 drog Funktionsrätt Göteborg igång kampanjen Tillgängligt EU-val i Göteborg! Eftersom kampanjens budskap fortfarande är i högsta grad aktuellt väljer vi att påminna om kampanjen inför EU-valet den 6-9 juni 2024.

Kampanjens budskap var:

– Otillgänglighet får inte hindra någon från att rösta!
– Alla hinder ska uppmärksammas!

Otillgänglighet kan till exempel handla om att inte kunna ta sig till vallokalen, att inte kunna ta sig in i och röra sig runt i vallokalen, att inte kunna använda röstsedlarna, att inte kunna ta del av information och att inte få möjlighet eller hjälp att rösta med bibehållen valhemlighet.

Vi uppmanar alla som kan, att säga till på plats i vallokalen när du möter otillgänglighet som drabbar dig själv eller kan drabba någon annan.

Många hinder kan undanröjas direkt, bara röstmottagarna uppmärksammas på dem.

Vi uppmanar alla att skicka skriftliga synpunkter om varje hinder till Valnämndens kansli. Mejla Valnämndens kansli via valnamnden@stadshuset.goteborg.se.