Tillgängligt EU-val i Göteborg! Otillgänglighet får inte hindra någon från att rösta. Alla hinder ska uppmärksammas. Säg till på plats i vallokalen om du kan. Skicka en synpunkt om varje hinder till Valnämndens kansli.