1. Hem
  2.  » 
  3. Nyheter
  4.  » Tillgängligt Liseberg?

Tillgängligt Liseberg?

jun 17, 2022 | Nyheter

Funktionsrätt Göteborgs ordförande Ulla Adolfsson uttalar sig kring Lisebergsfrågan:

En av de aktiviteter som lockar många av oss, gammal som ung, är ett besök på Liseberg. Det ska vara lustfyllt och ge oss fina minnen, kanske för livet. För många är det enkelt att göra ett besök. För andra krävs noggrann planering för att besöket ska bli möjligt. Det är mycket som ska fungera, t ex möjlighet att ha med sig en ledsagare och att inte behöva stå i långa köer.

Liseberg har ett gott renommé och som göteborgare är jag mycket stolt över att vi har denna fantastiska nöjespark.

Det system Liseberg använt under flera år för att ge möjlighet för personer som har en funktionsnedsättning att ta med ledsagare och/eller få företräde i köer fungerar inte längre. Liseberg behöver ett nytt system och nya rutiner. I april bjöd Liseberg in flera funktionsrättsorganisationer för att diskutera lösningar för att ge företräde i köer och möjlighet att ta med ledsagare.

Liseberg hade inför mötet tagit fram förslag på intygsblanketter som ska fyllas i av professionen inom hälso- och sjukvården, skolan, Försäkringskassan m fl. Intyg som ska bekräfta att personen är i behov av ledsagare och/eller köföreträde. Förslag på intygsblanketter som funktionsrättsrörelsen lämnat synpunkter på.

I dagarna kom svaret från Liseberg och det är att de kommer att införa intygsblanketterna enligt deras förslag och att de kommer att gälla fr o m 1 juli. Under juli och augusti tillåter de en övergångsperiod när även nuvarande system accepteras. Information om detta finns på Lisebergs hemsida.

Vad vill funktionsrättsrörelsen? Jo, vi vill ha ett tillgängligt Liseberg! Ett välkomnade Liseberg! Vi vet att det många gånger är både svårt och kostsamt att få intyg som intygar att vi är i behov av något. Det kan t ex handla om långa kötider till vårdgivare och att intygsskrivare inte har tillräcklig kunskap om de behov en har.

Nu vill Liseberg att olika myndigheter ska skriva intyg som intygar att personer har behov av ledsagare och/eller köföreträde vid besök på Liseberg.

Funktionsrätt Göteborg anser att processen för att ta fram intygsblanketterna är framstressad och att det finns brister i intygsblanketterna. Det finns också frågetecken när det gäller hanteringen av intygen, inte minst när det gäller ur ett integritets- och GDPR-perspektiv. Vi anser att det behövs en ordentlig utredning och en konsekvensanalys innan det fattas beslut. Det behövs för att få ett bra system som fungerar under lång tid framöver.

Funktionsrättsrörelsen har stor förståelse för att det system som används idag inte fungerar tillfredsställande och vill samverka för att hitta en väl fungerande lösning som fungerar över tid. Det vill vi genom att:

  • processen ges den tid som behövs för en långsiktig lösning
  • hitta former för samverkan mellan Liseberg och funktionsrättsrörelsen
  • det görs en ordentlig genomlysning av de system som finns idag
  • det görs en konsekvensanalys innan ett nytt system införs
  • kontakt tas med de myndigheter som förväntas skriva intyg om behov av ledsagning/köföreträde

Funktionsrätt Göteborgs ambition är att personer med funktionsnedsättning ska få en positiv upplevelse på Liseberg och vi vill hjälpa till att hitta lösningar som underlättar för alla.

Ulla Adolfsson,
ordförande