1. Hem
 2.  » 
 3. Medlemsnyheter
 4.  » Tio workshops om rättigheter har nu genomförts

Tio workshops om rättigheter har nu genomförts

jun 17, 2021 | Medlemsnyheter

En illustration av flera planscher med rubriken "Vi har rätt".

Under hela våren har ett engagerat gäng medlemmar genomfört Funktionsrätt Göteborgs workshopserie om rättigheter.

Deltagarna har kommit från 18 av FRG:s 51 medlemsföreningar och tillsammans har vi gått igenom de tio rättighetsområden som fastställs i Göteborgs Stads program för full delaktighet.

Gruppen har diskuterat vad rättigheterna innebär, vad som hindrar oss att få tillgång till dessa rättigheter och vad funktionsrättskonventionen säger om rättigheterna. Det har varit mycket givande att mötas från många olika föreningar och ta del av varandras erfarenheter.

Nu kommer resultaten att sammanställas och sen ligga till grund för Funktionsrätt Göteborgs fortsatta arbete för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Funktionsrättsrörelsen ska formulera våra krav på staden för att de fastslagna målen verkligen ska kunna uppnås på riktigt och inte bara vara tomma ord:

 • Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett självständigt liv på lika villkor som andra.
 • Personer med funktionsnedsättning ska få information och kommunicerar med staden på lika villkor som andra.
 • Personer med funktionsnedsättning ska kunna utöva sina demokratiska rättigheter, vara delaktiga och ha inflytande på lika villkor som andra.
 • Personer med funktionsnedsättning ska leva ett tryggt liv på lika villkor som andra.
 • Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att uppnå bästa möjliga hälsa på lika villkor som andra.
 • Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att nå utbildningsmålen på lika villkor som andra.
 • Personer med funktionsnedsättning ska ha arbete eller meningsfull sysselsättning.
 • Personer med funktionsnedsättning ska ha en fungerande bostad på lika villkor som andra.
 • Personer med funktionsnedsättning ska kunna förflytta sig i och använda alla stadens inne- och utemiljöer på lika villkor som andra.
 • Personer med funktionsnedsättning ska kunna utforma sin fritid på lika villkor som andra.

Under hösten och nästa år kommer Funktionsrätt Göteborgs medlemmar att bjudas in till fördjupande workshops om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, där vi ska arbeta fram våra funktionshinderpolitiska krav på Göteborgs Stad. Håll utkik i vårt nyhetsbrev och på hemsidan för mer information.

Hör av dig till ombudsman Pia Emanuelsson via mejl till pia.emanuelsson@funktionsrattgbg.se om du är intresserad av att delta och är medlem i någon av Funktionsrätt Göteborgs 51 medlemsföreningar.

Här kan du läsa mer om Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Det finns i flera versioner:

Programmet i populärversion

Programmet i lättläst version

Programmet på teckenspråk

Programmet som styrande dokument