1. Hem
  2.  » 
  3. Medlemsnyheter
  4.  » Vi medverkar på MR-dagarna 2021 – vill ni vara med?

Vi medverkar på MR-dagarna 2021 – vill ni vara med?

maj 20, 2021 | Medlemsnyheter

Denna inbjudan riktar sig till medlemsföreningarnas styrelser och anställda som formellt kan företräda föreningen.

I år arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg. Arrangemanget äger rum den 6-7 december på Svenska Mässan.

MR-dagarna är Nordens viktigaste samlade mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Temat för årets MR-dagar är demokrati och mänskliga rättigheter.

Funktionsrätt Göteborg har lämnat in ett programförslag till MR-dagarna med titeln:

Hur förverkligas rätten till demokratisk delaktighet för göteborgare med funktionsnedsättning? Perspektiv från lokala funktionsrättsföreningar i Göteborg.

Nu vill vi i samverkan med medlemsföreningarna fylla denna programpunkt med innehåll. Tanken är att under året fram till arrangemanget äger rum ha planerande workshops där vi gemensamt utformar programpunktens teman.

Upplägget är ett panelsamtal med representanter från fem av Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar som samtalar om förutsättningar för demokratisk delaktighet för göteborgare med funktionsnedsättning.

Programpunktens utformning och innehåll kommer att arbetas fram i ett antal workshops med de medlemsföreningar som vill vara med i processen. Många kan delta i detta förberedelsearbete, men till sist är det fem medlemsföreningar som kommer att delta i panelsamtalet. I detta arbete vänder vi oss till företrädare för medlemsföreningarna i form av styrelseledamöter eller anställda.

Ett första planeringsmöte hålls via Zoom onsdag 2 juni kl. 18-20. Inbjudningar till höstens workshops kommer gå ut längre fram.

Frågor eller synpunkter? Kontakta ombudsman Pia Emanuelsson, pia.emanuelsson@funktionsrattgbg.se