Aktuella frågor

De senaste uppdateringarna från Funktionsrätt Göteborgs påverkansarbete.

Funktionsrättspolitiskt arbete i februari

Den funktionsrättspolitiska rapporteringen på den här sidan finns även att läsa som PDF. Vad har hänt sen sist? Kommunstyrelsen 8 februari Snabbprotokoll från kommunstyrelsens möte 8 februari Gällande nya avgifter för färdtjänstresor beslutade kommunstyrelsen om en ny...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i januari

Välkommen till årets första funktionsrättspolitiska ruta! Det är en del som har hänt över årsskiftet. Göteborgs Stad har fått en ny organisation för stadsutveckling, vilket innebär att fem nämnder har upphört och ersatts av nya nämnder. En ny budget klubbades i...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i december

Här kommer en rapport om några av de funktionshinderpolitiska frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar och agerar i för tillfället. Informationen på den här sidan finns även att läsa som PDF. Kommunstyrelsen 23 november: Regionalt samverkansavtal - Digitala...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i november

Här kommer en rapport om några av de funktionshinderpolitiska frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar och agerar i för tillfället. Informationen på den här sidan finns även att läsa som PDF. På kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2022 ska de besluta om...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i juni

Här kommer en rapport om några av de funktionshinderpolitiska frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar och agerar i för tillfället. Informationen på den här sidan finns även att läsa som PDF.Remiss gällande utredning av förutsättningar för samordning av program och...

läs mer