1. Hem
  2.  » 
  3. Medlemsnyheter
  4.  » Vice ordförande har ordet: “Ett nytt spännande år med Funktionsrätt Göteborg”

Vice ordförande har ordet: “Ett nytt spännande år med Funktionsrätt Göteborg”

jan 27, 2023 | Medlemsnyheter

En porträttbild av Tord Hansson som ler mot kameran.

Påverkansarbete lönar sig
Funktionsrätt Göteborgs viktigaste uppdrag, är att verka för att medlemsföreningarnas intressen i gemensamma och övergripande frågor tas till vara i Göteborg. Påverkansarbetet utgår naturligtvis alltid från ett funktionsrättsperspektiv.

I det avstamp som Funktionsrätt Göteborg gjorde utifrån valrörelsen i höstas har vi gemensamt nått en viktig framgång för de föreningar som erhåller ett årligt verksamhetsbidrag från Göteborgs Stad.

Bakgrunden till vårt påverkansarbete var att verksamhetsbidragets storlek endast har uppräknats med 3,3% under perioden 2014 – 2022. Påverkansarbetet har medfört att nämnden för Funktionsstöd har stärkt föreningarnas ekonomi med totalt 6 000 000 kr.

På initiativ av Demokraterna togs det första beslutet i december om att fördela ett extra bidrag om 3 000 000 kr för 2022. Detta följdes upp av att Nämnden för Funktionsstöd beslutade i januari om att anslå 2 000 000 kr för ökat verksamhetsbidrag att fördela 2023 samt om ett projektstöd om 1 000 000 kr som föreningarna kan ansöka under hela innevarande år.

Stärkt av vår gemensamma framgång kommer vi nogsamt bevaka att verksamhetsbidragets storlek inte kommer att urholkas vid framtida beslut av verksamhetsbidrag som under perioden 2014 – 2022.

Nytt politiskt styre i staden
Det har väl inte undgått någon att staden har fått en ny majoritet bestående av S, V och MP. Styret vilar på en ganska svag grund, då den nya majoriteten är beroende av att få med andra partier under hela mandatperioden.

Hur den nya majoriteten kommer att påverka fortsatta beslut för funktionsrättsrörelsen under mandatperioden vet vi idag inte, men självklart bevakar och följer vi upp detta nogsamt.

Representantskaps- och årsmöte att anmäla sig till
I första delen av året har vi två viktiga möten framför oss.

Torsdagen den 16 februari är det dags för årets första representantskapsmöte. Ett möte där vi får ta del av information och håller gemensam dialog om Funktionsrätt Göteborgs fortsatta och framtida arbete. Håll utkik efter inbjudan.

Årets viktigaste möte är vårt årsmöte, som hålls torsdagen den 27 april. Här är det dags för alla föreningar inom Funktionsrätt Göteborg att nominera representanter till styrelsen och andra funktioner för kommande mandatperiod. Håll utkik efter information om nominering av representanter som är utskickat av Funktionsrätts kansli.

Genom att ta tillvara alla 52 medlemsföreningars unika engagemang och kunskap, gör vi med gemensamma krafter stor skillnad. Att vi har ett spännande år framför oss, är jag helt övertygad om.

Allt Gott
Tord Hansson
Vice ordförande