1. Hem
  2.  » 
  3. Medlemsnyheter
  4.  » Vice ordförande har ordet: “Tillsammans når vi gemensamma mål”

Vice ordförande har ordet: “Tillsammans når vi gemensamma mål”

dec 9, 2022 | Medlemsnyheter

En porträttbild av Tord Hansson som ler mot kameran.

Att arbeta mot gemensamma mål inom funktionsrättsrörelsen, är en ständig ledstjärna som följer mig. Är därför stolt att jag som representant i styrelsen för Funktionsrätt Göteborg är en del av ett kollektivt arbete som envetet påverkar och förbättrar levnadsvillkoren för funktionsnedsatta inom Göteborgs Stad.

Att Funktionsrätt också består av 52 olika funktionsrättsföreningar, med egna unika kompetenser ser jag som en stor styrka för att vi gemensamt ska kunna bli starkare och nå uppsatta mål.

Ett bra exempel på ett lyckat påverkansarbete i närtid är när vi på politikersamtalen innan valet, framförde den ojämlika tilldelning till föreningar som erhåller verksamhetsbidrag från Göteborgs Stad.

Vi informerade politiken om att verksamhetsbidragets storlek har fr.o.m. 2014 t.o.m. 2022, endast uppräknats med 3,3%. Mot den bakgrunden har löner och andra kostnader ökat med ca 24% över samma tid och att inflationstrycket i samhället framgent blir allt större. Alltså en omöjlig ekvation för alla föreningar att hantera över tid.

Påverkansarbetet resulterade i att Funktionsstödsnämnden i Göteborg, beslutade att anslå 3 000 000 kr i ett extra bidrag att fördela under nuvarande verksamhetsår 2022. Hur fördelningen av extra medel kommer påverka föreningarnas ekonomi vet vi i dagsläget ingenting om, men hoppas naturligtvis på ett positivt besked.

I samband med politikersamtalet, har vi även skickat en skrivelse till politiken om att öka verksamhetsbidragen i framtiden.

Huvudbudskapet i brevet är följande:

För att ändra den negativa ekonomiska utvecklingen för funktionshinderföreningarna föreslår vi samtliga partier att verka för att:

  • Utifrån summa bidrag om 34 305 000 kr år 2022, besluta om en fast summa, som minskar verksamhetsbidragets glapp som uppstått mellan 2014 och 2022.
  • Indexera årligen upp verksamhetsbidraget med aktuellt utfall utifrån Konsumentprisindex, KPI.

En uppmaning till politiken som vi i Funktionsrätt Göteborg gemensamt och envetet ska följa upp över tid.

Lite om mig själv
Är 67 år, gift och har två vuxna barn och 5 barnbarn och har precis avslutat min anställning på Göteborgs Lastbilscentral, GLC, inom IT & Affärsstöd. Har en ryggmärgsskada sedan 1990 och är numer rullstolsburen.

Är även verksam som ideell ordförande i Lokalföreningen Göteborg i Personskadeförbundet RTP. RTP står för Rehabilitering, Tillgänglighet och Påverkan.

På fritiden utöver allt ideellt arbete, umgås jag med familjen, gillar sport, läser mycket, är ute i skog och sist men inte minst så sjunger jag i RTP:s unika kör Vassego Å Sitt – Kören där ingen är högre än den andra

Önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År
Tord Hansson
Vice ordförande